BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Gegevensbeschermingsbeleid - laatste update 12 maart 2018

Bvba Smartflash (hierna Smartflash/SpeeddatingVlaanderen), de verantwoordelijke voor de verwerking, biedt via de website www.SpeeddatingVlaanderen.be, een evenementenplatform aan voor singles, waarbij zij via deelname aan evenementen ondersteund worden bij het in contact komen met andere singles.

In onderhavig gegevensbeschermingsbeleid wordt in duidelijke bewoordingen uiteengezet welke gegevens Smartflash van haar gebruikers verwerkt, hoe zij de gegevens van haar gebruikers optimaal tracht te beschermen en welke rechten de gebruikers kunnen uitoefenen.

Door gebruik te maken van de website van Smartflash en de bijhorende diensten, aanvaardt de gebruiker de gebruiken zoals omschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid.

De gebruiker dient het gegevensbeschermingsbeleid grondig te lezen vooraleer gebruik te maken van de door Smartflash aangeboden diensten. Indien de gebruiker vragen zou hebben omtrent het beleid van Smartflash, kan hij/zij Smartflash schriftelijk contacteren op onderstaand adres:

bvba Smartflash
Bergendriesstraat 39
9160 Lokeren
Info@speeddatingvlaanderen.be

U kan eveneens contact opnemen met onze Data Protection Officer:
Belexa Advocaten - Jil Vandenbroucke
President Kennedypark 26a
8500 Kortrijk

1. Verwerking van gegevens

  1. Artikel 1. Toestemming
  2. Artikel 2. Verzameling van gegevens
  3. Artikel 3. Gebruik van gegevens
  4. Artikel 4. Delen met derden

2. Beveiliging van gegevens

  1. Artikel 5. Beveiliging van gegevens

3. Rechten van de betrokkene

  1. Artikel 6. Rechten van de betrokkene

Inschrijven niet mogelijk

Bedankt om u te willen inschrijven! Inschrijven is pas mogelijk nadat je bent ingelogd of bent geregistreerd op de website. Dit kan je doen door te klikken op één van onderstaande links.